What if I fall? ...Oh but my darling, what if you fly?Kom och lär dig acroyoga under en hel dag! Utmana dina gränser, öva tillit, samspel och kommunikation. Utveckla din balans, koordination och kroppsmedvetenhet. Träna på att släppa kontrollen och ge dig hän till samspelet med någon annan. Det blir ett tillfälle att leka, skratta och få uppleva gemenskapen med nya vänner.


Den här dagen är för dig som är helt nybörjare men även för dig som redan har gått en nybörjarkurs och vill fortsätta lära dig nya saker. Vi anpassar övningarna till varje deltagare, så att alla får utmanas på sin egen nivå. Kom själv eller ta med en vän! Vi delar in i grupper på tre personer och sätter säkerheten som högsta prio. Vi turas om i de olika rollerna: basa, flyga och passa.

På förmiddagen går vi igenom grundpositioner och enkla flöden. Eftermiddagen bjuder på lite mer utmanande övningar och avslutas med avslappning och massage.


Dag&tid: Söndag 29 maj kl. 9-15.30

Plats: Mora Yogastudio

Lärare: Anna van Essen

Pris: 500 kr för hela dagen (350kr/förmiddag eller eftermiddag)

Anmälan till vanessenanna@gmail.com 

Betalning till Swish 123-6205033


09-11.30  Workshop 1. Grundpositioner och enkla flöden

11.30-13.00  Lunch och promenad. Medtag egen lunch! 

13.00-15.30 Workshop 2. Fortsättning, avslappning och massage


Lärare för dagen är Anna van Essen. Hon är certifierad yogalärare och har tränat Acroyoga regelbundet och passionerat sedan 2018. Hon har gått kurser hos flera olika inspirerande lärare och har utvecklat sina kunskaper framförallt i mötet med många olika människor. Anna ser i Acroyogan potentialen till personlig utveckling, bättre självinsikt och därmed mentalt och fysiskt välmående, även relationsbyggande fördelar. Det är framförallt detta hon vill förmedla till andra.
Anna leder nybörjarkurser på Mora Yogastudio.
IG: @anna.vnsn